top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Ödeme Yöntemleri

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

 1. – SATICI
  Ünvanı : EMO ARGE OTOMASYON ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
  Adresi : Alaaddinbey Mah. 626. Sok. No:14/C Nilüfer – BURSA

 2. Telefon : +90 (549) 100 60 90
  Eposta adresi : emoarge@mees.com.tr

1.2 – ALICI

Müşteri olarak www.emoarge.net alışveriş sitesine üye olan kişi. 

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.emoarge.net İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, www.emoarge.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

 

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya  eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün  7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

b) İade formu,

 

c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

 

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

d) İade etmek istediğiniz ürünleri "Alaaddinbey Mah. 626. Sok. No:14/C Nilüfer - BURSA" adresimize gönderebilirsiniz.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

İşbu önbilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.

Gizlilik Sözleşmesi
KAPSAM
Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

 • Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması ve İşlenmesi

 • Kişisel Bilgilerinizin Paylaşılması

 • Kişisel Bilgilerinizin Korunması ve Güvenliği

 • Kullanıcı Hesabının Güvenliği

 • Genel Hükümler

 KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI
Veri koruma güven meselesidir ve güven bizim için önemlidir. Kişisel verilerinize saygı duyuyoruz bu nedenle kişisel verilerin korunması, verilerin yasal olarak toplanması ve kullanılması, bizim için çok önemlidir. Bu gizlilik politikası, kişisel bilgilerinizin ne şekilde korunduğunu, nasıl kullanıldığını göstermektedir. Hizmetlerimizi kullanmakla aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.
Kullanıcı bilgileri iki şekilde muhafaza edilmektedir. Birincisi, ayrı ziyaretçilerin internet sitesinde işlem sırasında sağladıkları formlar ya da e-posta yoluyla veya başka belirli durumlarda gönüllü olarak sağladıkları kişisel bilgiler; ikincisi, her site ziyaretçisinden otomatik olarak toplanan ve log dosyalarımızda kaydedilen bilgiler.
Kullanıcı, e-bülten ve kampanyalardan haberdar olmak istemiyorsa, üyelik formunda bulunan “Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak istemiyorum.” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden ve kampanya gönderim listesinden istediği zaman kolayca ve ücretsiz bir şekilde çıkabilmektedir.
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANILMASI VE İŞLENMESİ
            www.emoarge.net olarak sizden istediğimiz kişisel bilgileriniz dışında, siteyi ziyaret etiğiniz andan itibaren site içi hareketleriniz, yapmış olduğunuzu tercihler tarafımızdan analiz edilip, yorumlanmaktadır.
             Sistemle ilgili oluşan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için, www.emoarge.net gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu bilgi toplamak amacıyla kullanabilmektedir.
            www.emoarge.net ile paylaştığınız kişisel bilgiler, siparişleriniz almak ve yönetmek, bilgilerinizin güncelliğini sağlamak ve üyeliğinizi sürdürmek, ürün ve hizmetler için sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kullanılmaktadır.
            www.emoarge.net sizlere en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi) sizlerden talep etmektedir. Bu bilgiler, sizlerle kalıcı müşteri dostluğu kurabilmek, sizin için ayrıcalıklı özel promosyonlar oluşturabilmek ve dönemsel kampanya çalışmaları kurgulayabilmek için bize yardımcı olur. Ayrıca bilgileriniz, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma ve kişisel bilgiler aracılığıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri için saklanmakta, bu amaçlar için kullanılmaktadır.    
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI
www.emoarge.net üyelik formlarında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgiler talep eder. Bu bilgiler, söz konusu üyenin durumu hakkında bize bilgi verir. Talep edilen bu bilgileri, söz konusu üyenin haberi veya talimatı olmadan üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamak, bilgilerin korunması ve gizliliğin sürdürülmesi en önemli önceliğimizdir.
            Kişisel bilgiler ancak resmi makamlara açıklanabilir. Bu bilgiler, resmi makamlarca usulü dairesinden talep edilmesi durumunda ve yürürlükte bulunan emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
            Kişisel bilgileriniz, adınıza faturalandırma yapabilmek, sipariş ile ilgili ödemelerinizi gerçekleştirmek, bizim adımıza teknik ve lojistik destek sağlayanlarla paylaşmak onların görevlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla hizmetimiz tarafından kullanılmaktadır.
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ
            Kişisel bilgilerin yönetimi konusundan söz konusu üyenin kendisi sorumludur. Bu bilgilere üçüncü şahıs tarafından ulaşılamaz, bu bilgiler değiştirilemez. Bu bilgilere ancak üyenin kendisi ulaşabilir ve bu bilgileri değiştirebilir. Üyenin kişisel bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından bilinmesi ve kullanılması durumundan www.emoarge.net sorumlu değildir.
            Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.emoarge.net veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.emoarge.net ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
            www.emoarge.net gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.emoarge.net herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
KULLANICI HESABININ GÜVENLİĞİ
            Kullanıcı hesabınız için şifreniz önemlidir. Şifreniz için size özgü numaralar, harfler, özel karakterler seçiniz ve www.emoarge.net şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmanız durumunda, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Ayrıca kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolü kaybetmeniz durumunda üçüncü şahıslar tarafından sizin adınıza gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliği konusunda herhangi bir tehlikeyle karşılaşırsanız, www.emoarge.net a  bildirimde bulunarak, şifrenizi değiştirmelisiniz.
GENEL HÜKÜMLER
            Gizlilik politikasını değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu politikayla ilgili zaman zaman güncelleştirmeler yapabiliriz ve bunu da gizlilik politikasının üst bölümünde bulunan “son güncelleştirme tarihi” kısmını değiştirerek belirtiriz. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı, ne şekilde korunduğunu ve bunlar için hangi yöntemlerden yararlanıldığı konusunda bilgi sahibi olmak için düzenli olarak bu gizlilik politikasını gözden geçirmenizi öneririz. Size sunduğumuz hizmetleri kullanmakla bu gizlilik politikasını ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Üye tarafından Websitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla www.emoarge.net ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. 

Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin www.emoarge.net tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. www.emoarge.net söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, şirketimiz alt yapısına kaydı maksadıyla kullanabilecektir.

gizlilik sözleşmesi

Ödeme Yöntemleri

ödeme yöntemleri
logo_band_colored_1X.png
bottom of page